“Иргэдийн оролцоо-Хотын маргааш” Монголын анхны зөвлөлдөх санал асуулга: Эхний үр дүн Ерөнхий мэдээлэл ба тойм